Værket er indtrådt i likvidation, hvorfor værkets daglige ledelse udgøres af likvidator advokat Søren Storgaard.

 

Likvidator kan kontaktes på kontakt@dslaw.dk